کنسانتره سیب

 

کنسانتره سیب، پس از شستشو و آب‌گیری و فیلتراسیون (حداقل در دومرحله) و تغلیظ آب‌میوه و انبار نمودن آن در مخازن بزرگ بدست می آید. کنسانتره بدست آمده متناسب با اهداف مصرفی، رقیق و بسته بندی می شود.تقویم عرضه کنسانتره سیب
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفندبـرنا
محصولات

اطلاعات بیشتر
بـرنا
خدمات

اطلاعات بیشتر
بـرنا
شرکای تجاری

اطلاعات بیشتر